Polityka jakości

.Polityka jakości

Nadrzędnym celem firmy Amstall, oferującej szeroki zakres usług związanych z przemysłem stoczniowym oraz budownictwem przemysłowym jest zapewnienie najwyższej jakości wyrobów i usług. Zadowolenie klientów, satysfakcja współpracowników i dostawców oraz ich pozytywna ocena są podstawą naszego ciągłego rozwoju i wyznaczają nam kierunki działań doskonalących.

  Ustalona Polityka Jakości niesie za sobą potrzebę osiągnięcia wytyczonych nadrzędnych celów jakościowych takich jak:
 • ciągły rozwój i umocnienie swojej pozycji na rynku stoczniowym oraz przemysłowym,
 • zapewnienie powtarzalności i stabilności cech oferowanych wyrobów i usług,
 • usprawnianie zarządzania firmą poprzez optymalizację procesów i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
 • podnoszenie indywidualnej świadomości personelu i jego odpowiedzialności za jakość wyrobów i usług.

  Przyjętą Politykę Jakości firma będzie realizować poprzez:
 • dbanie o relacje z Klientami i spełnianie ich oczekiwań i podnoszenie poziomu ich zadowolenia ze współpracy,
 • ciągłe doskonalenie umiejętności personelu, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, sprzyjających samorealizacji i rozwojowi,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację wyznaczonych przez organizację celów jakościowych,
 • budowanie solidnych, długoterminowych relacji z naszymi dostawcami,
 • zapewnienie i utrzymanie infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania i zapewnienia zgodności wyrobów i usług.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki i zasoby potrzebne do utrzymania i doskonalenia wdrożonego systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001:2015.   Personel firmy Amstall został zapoznany z treścią niniejszej Polityki i rozumie jej ważności w osiąganiu wspólnych celów i korzyści. Kierownictwo deklaruje zaangażowanie własne i pracowników w realizację przestawionych wytycznych. Założenia niniejszego dokumentu stanowią zobowiązanie wobec wszystkich klientów firmy Amstall.

Dyrektor Zarządzający
Krzysztof Chrzanowski

Gdańsk, dn. 01.07.2022 r.